Kancelaria Notarialna Agnieszka Oleszczuk-Kowalska

Gdynia

Kancelaria Notarialna
Agnieszka Oleszczuk-Kowalska
Notariusz Gdynia


ul. Świętojańska 44/1
81-393 Gdynia

Pokaż dojazd

tel./fax: 58 500 55 25
e-mail: biuro@notariatgdynia.pl


Kancelaria notarialna - Agnieszka Oleszczuk-Kowalska - Notariusz Gdynia

Kancelaria Notarialna prowadzona przez Notariusz Agnieszkę Oleszczuk-Kowalską powstała zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz Agnieszka Oleszczuk-Kowalska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, po ukończeniu Aplikacji Notarialnej zdobywała doświadczenie sprawując funkcję Asesora Notarialnego pod patronatem doświadczonego Notariusza.

Notariusz Agnieszka Oleszczuk-Kowalska czuwa nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których czynności notarialne mogą powodować skutki prawne. Notariusz Agnieszka Oleszczuk-Kowalska jest osobą zaufania publicznego, a jej działalność regulowana jest przez szereg aktów prawnych, przede wszystkim przez Ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz Agnieszka Oleszczuk-Kowalska za dokonane czynności notarialne pobiera taksę notarialną ustaloną Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, która uzależniona jest od rodzaju czynności oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej. Notariusz Agnieszka Oleszczuk-Kowalska jest również płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, a także pobiera i odprowadza do właściwego sądu opłaty sądowe.

Siedziba Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Oleszczuk-Kowalskiej znajduje się w centrum Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 44, na pierwszym piętrze budynku (lokal nr 1). Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. Istnieje również możliwość dokonywania czynności notarialnych w innym, dogodnym dla Klienta, wcześniej uzgodnionym z Notariuszem terminie (w tym także w soboty). Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej, przy czym czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter tej czynności lub szczególne okoliczności (takie jak np. zły stan zdrowia Klienta).

 

 

 

 

Notariusz Agnieszka Oleszczuk-Kowalska

ul. Świętojańska 44/1, 81-393 Gdynia

Zamknij mapę