Kancelaria notarialna
Agnieszka Oleszczuk-Kowalska – Notariusz Gdynia

Kancelaria Notarialna w Gdyni prowadzona przez Notariusz Agnieszkę Oleszczuk-Kowalską powstała zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Agnieszka Oleszczuk-Kowalska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, która po ukończeniu Aplikacji Notarialnej zdobywała doświadczenie sprawując funkcję Asesora Notarialnego pod patronatem doświadczonego Notariusza.

Notariusz Agnieszka Oleszczuk-Kowalska czuwa nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których czynności notarialne mogą powodować skutki prawne. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, a jego działalność regulowana jest przez szereg aktów prawnych, przede wszystkim przez Ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Za dokonane czynności notarialne pobierana jest taksa notarialna ustalona Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, która uzależniona jest od rodzaju czynności oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej. Notariusz jest również płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, a także pobiera i odprowadza do właściwego sądu opłaty sądowe.

Wśród czynności notarialnych przeprowadzanych w Kancelarii Notarialnej w Gdyni znajduje się między innymi spisywanie protokołów notarialnych, aktów notarialnych, poświadczeń.

Kancelaria Notarialna Gdynia
Notariusz Gdynia ul. Świętojańska

Istnieje również możliwość dokonywania czynności notarialnych w innym, dogodnym dla Klienta, wcześniej uzgodnionym z Notariuszem terminie (w tym także w soboty). Czynności notarialne dokonywane są w Gdyni w siedzibie Kancelarii, przy czym czynność notarialna może być dokonana również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter tej czynności lub szczególne okoliczności (takie jak np. zły stan zdrowia Klienta).

Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. Siedziba Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Oleszczuk-Kowalskiej w Gdyni znajduje się w centrum, przy ulicy Świętojańskiej 44, na pierwszym piętrze budynku (lokal nr 1).

Wejście do kancelarii notarialnej w Gdyni